[JAY] Gawe di Auto 2000Lalaki pi bapaeun

humor sunda gogonjakan
Aya tilu urang lalaki di ruang tunggu RS Bersalin.
Tilu-tiluna gé gulinggasahan, nungguan pamajikan
sewang-sewangan nu rék ngalahirkeun. Aya nu nu
nyo'o ramo, aya nu nyo'o tungtung baju, nu hiji
saurang deui mah, tungkul baé bari nyabutan bulu
irung. Teu sawatara lila, saurang dokter norojol.
"Pak Amin ?"' Dokter nyalukan
"Abdi Dokter !" Jung nangtung bari nyampeurkeun
"Wilujeng Pak ! Istri Bapa tos ngalahirkeun. Salamet,
Kalayan orokna kembar dua..."
"Alhamdulillaaah meni cocog pisan sareng damel
abdi atuh Pak Dokter..!"
"Dimana kitu damel téh ?"
"Abdi damel di Pabrik kacang cap Dua Kelinci.."
"Cocog pisan atuh pak.. Mangga, sakedap deui tiasa
lebet ka ruangan persalinan.." Dokter tuluy permisi.
Dua Jam ti harita, Dokter norojol deui.
"Pak Wahyu ?"' Dokter nyalukan
"Abdi Dokter !" ngacung bari nangtung
"Wilujeng Pak ! Istri Bapa tos ngalahirkeun. Salamet,
kalayan orokna Subhanallaaaah !' Dokter gogodeg
"Ku..ku.. kumaha orokna Dokter ?"
"Orokna kembar tilu Pak !"
"Alhamdulillaah.. meni kaleresan pisan atuh, Dokter !"
"Kumaha kitu Pak ?"
"Abdi téh damelna di PT.Tiga Berlian...."
"Oh kitu ? Cocog pisan atuh kitu mah pak. Jiga Pak
Amin ogé tadi atuh ? Damel di Pabrik kacang Dua
Kelinci, putrana kembar dua.."
"Muhun meni asa kaleresan pisan.."
Ngadéngé obrolan kitu, lalaki nu hiji deui ngadadak
pias. Ampir-ampiran wé ngalenggerek pingsan. Untung
kaburu dijéwang ku dokter.
"Pak Joko kunaon ?"
Nu ditanya tungkul bari rambisak.
"Bapak kunaooon ? Istri Bapa sakedap deui ngalahirkeun.
Antosan wé. Tenang wé da moal lami deui.."
"Muhun, abdi terang dok, tapi abdi ngadadak soak.."
"Tenang wé Pak. Emang, Soak kunaon ?"
"Bilih putra abdi kembar..."
"Ih, kembar mah saé atuh. Naha bet janten soak atuh ?"
"Teu soak kumaha, soalna abdi téh damelna di Auto2000 !"

Related Posts:

0 Response to "[JAY] Gawe di Auto 2000"

Posting Komentar